Utställningskede om nybygget på Främlingsvägen

Nu har planerna för nybyggnationerna på Främlingsvägenkommit in i ”Utställningsskede”. Kortfattat kan man säga att tidigare lade stadsbyggnadskontoret fram en skiss som nu har blivit ett förslag. Om du inte tycker att förslaget är bra kan du säga det till stadsbyggnadskontoren genom att skicka in dina åsikter senast 2 mars, skriftligen på papper (inte med e-post). Om man senare – i nästa steg – skulle vilja överklaga beslutet måste man först ha lämnat sina åsikter i det här skedet.

Alla uppgifter (planer, ritningar, adresser med mera) hittar du på stadsbyggnadskontorets sida.

23 februari har vi årsmöte och bomöte

23 februari har vi årsmöte och bomöte.

På årsmötet, som börjar kl. 19.00, är alla medlemmar i Hyresgästföreningen välkomna. På bomötet, som börjar kl. 19.45, är alla boende på Främlingsvägen välkomna (alltså inte bara medlemmar i Hyresgästföreningen).

Vi kommer bl.a. prata om:
– vår fina lokal som alla kan låna gratis för fester, möten och andra aktiviteter.
– våra trädgårdsgrupper som tillsammans med stockholmshem har börjat göra
gårdarna finare.
– nyinköpta utemöbler som är till för alla.
– möjligheten att påverka stockholmshem inför bygget av de nya husen.

Vi bjuder på fika!

Stadsbyggnadskontorets planer

Stadsbyggnadskontorets planer för
de nya husen på Främlingsvägen