Stadsbyggnadskontorets planer

Stadsbyggnadskontorets planer för
de nya husen på Främlingsvägen