Trädgårdsgrupper

Är du intresserad av att vara med och förbättra Främlingsvägens grönområden?
Kanske har du drömmar om prunkande trädgårdsrum, doftande kryddland eller
bara vill piffa till ett befintligt buskage? Vad du än går i för trädgårdsdrömmar
finns möjlighet att förverkliga dem!

I mars 2009 kallade en liten skara trädgårdsintresserade boende till möte för
att undersöka intresset för trädgårdsgrupper på Främlingsvägen. Efter ett
trevligt möte med gott fika, inspirerande böcker och spirande trädgårdsdrömmar
bildades trädgårdsgrupperna Akacian (Främlingsv 5-19) och Buxbomen
(Främlingsv 8-28, jämna nummer) .

Vi valde att skapa två mindre grupper, en för varje kvarter (vi på mötet
bodde i dessa två kvarter, därför blev det just Akacian och Buxbomen), för
att kunna jobba direkt mot sin egen gård samt att underlätta kontakten med
Stockholmshem.

Nu har även kvarteret Murgrönan startat en trädgårdsgrupp! (Främlingsv 32A-C, 34-42, 39-47). Välkomna!

Varje år har vi gemensamma möten där båda grupperna träffas och smider
planer för kommande säsong, men även mindre sammankomster där gruppen
möts och bl.a. gör upp arbetsscheman och planerar städdagar.

Arbetet i grupperna har hittills resulterat i uteplatser, fruktträd, blommande
perenner, härliga möbler och flertalet sammankomster med bl.a. vårstäd.

Vill du gå med i någon av de befintliga grupperna eller kanske starta en egen på
din gård? Tveka inte, ta kontakt med gruppansvarig och bli en av oss! Alla är med utifrån sin egen förmåga, vilja och lust.

Varmt Välkomna!

önskar vi i trädgårdsgrupperna Akacian, Buxbomen och Murgrönan

Kontaktperson Akacian: Kristina Schollin-Borg, kristina@ksbdesign.se

Kontaktperson Buxbomen: Linda Israelsson, israelsson.linda@gmail.com

Kontaktperson Murgrönan: Monica Thuresson,  monica.thuresson@stadsmissionensyh.se