Vår lokal

Vi har en lokal på Främlingsvägen 9-11. Lokalen består av ett rum i markplan med stora fönster mot gatan och kök. En trappa ner finns ett mindre soffrum och en stor lokal med pingisbord. I lokalen får 30 personer vistas samtidigt.

Vanliga frågor

Varför kan jag bara boka lokalen vissa datum?

Då vi tidigare haft problem med misskötsel har vi insett att vi måste göra ordentliga städkontroller efter varje bokning. LH Främlingens styrelse består av några få personer med jobb och familj precis som många andra. Därför är tiden vi har att lägga på detta begränsad och vi har beslutat att detta är den mängd bokningar vi mäktar med. I nuläget har vi möjlighet att tillåta bokning per helg, med helg menar vi då fredag-söndag. Varje person kan boka lokalen en gång per termin (vår och höst, mer info under ”Finns det datum och tider på året då lokalen INTE kan bokas?”).

Varför kan bara en person boka lokalen varje helg?

Om vi skulle tillåta mer än en bokning varje helg skulle vi behöva kontrollera städningen mellan dessa bokningar, dvs någon gång på fredag kväll, lördag kväll eller söndag förmiddag. Ingen vill i nuläget åta sig detta. Det går dock bra att låna lokalen ”i andra hand” av någon som bokat den en hel helg. Det blir i så fall en uppgörelse er emellan och det är fortfarande den som bokat ”i första hand” som är ansvarig för att lokalen återlämnas städad. Du hittar vem som bokat lokalen genom att klicka på bokningen i kalendern nedan.

Jag vill boka lokalen mitt i veckan, är det möjligt? 

Ja, men under vissa förutsättningar. För att kunna boka lokalen under vardagar (måndag-torsdag) krävs det att det sker i en organiserad form, och är en återkommande aktivitet som är öppen för alla som bor på Främlingsvägen, och som gynnar en ökad trivsel. Kontakta styrelsen på lhframlingen@gmail.com med förslag på aktivitet. En mall för ansökan ska gå till hittar du HÄR. Bifoga ansökan i mailet. 

Finns det datum och tider på året då lokalen INTE kan bokas?

Ja. Veckorna 25-30 (sommar) samt veckorna 51-52 (jul- och nyårsveckorna) är lokalen inte tillgänglig. Vi har inte resurser i styrelsen att hålla öppet dessa veckor. En bokning per person och termin gäller, med andra ord kan man boka en gång på våren och en gång på hösten.

Jag tycker lokalen borde vara tillgänglig oftare. Vad kan jag göra?

Det finns två sätt. Du kan engagera dig i styrelsen! Ju fler vi är desto enklare blir det att hålla öppet för fler bokningar. För att locka fler medlemmar har vi också beslutat att alla styrelsemedlemmar ska ha möjlighet att boka lokalen två valfria datum per år, alltså datum som inte är öppna för övriga boende. Om du är intresserad, hör av dig till lhframlingen@gmail.com.

Eller så kan du anmäla dig som ”städkollare”! Genom att sprida ansvaret för lokalen och låta även personer utanför styrelsen utföra städkollar kan vi öppna för fler helger för utlåning. Anmäl intresse till lhframlingen@gmail.com

Hur bokar jag lokalen?

Kolla i listan ovan vilka datum som är bokningsbara och kontrollera sedan i kalendern nedan om det fortfarande är tillgängligt. Boka lokalen genom att skicka ett mejl till lhframlingen@gmail.com där du berättar när du vill låna lokalen (endast ovanstående datum är möjliga att boka), vad du heter, var du bor och ditt telefonnummer. Du får boka lokalen max en gång i taget och bokningen måste göras minst en vecka i förväg. Vi i lokala hyresgästföreningen tar sedan kontakt med dig så fort som möjligt med instruktioner om hur du får tillgång till lokalen.

Regler för lån av lokalen vid Främlingsvägen 9 

* Endast myndiga hyresgäster som bor på Främlingsvägen kan boka lokalen. 

* Bokningar görs endast via mail till lhframlingen@gmail.com

* Den person som mailar blir ansvarig för bokningen. Denna person mottar kod för att komma in i lokalen på dagen vid tillträde. 

* Städa lokalen enligt checklistan nedan.
* Vid lån av lokalen är den som bokat lokalen skyldig att se till att lokalen är utrymd, släckt och låst kl. 24.00, samt att alla ytterdörrarna är låsta (både på markplan och i källaren). Efter kl. 22.00 får inte störande ljud förekomma. 

* Går något sönder i lokalen, anmäl detta direkt till styrelsen. Den som bokar lokalen MÅSTE ha hemförsäkring och är ersättningsskyldig. Hyresgästföreningens försäkring gäller inte vid denna uthyrning. Den som bokat förbinder sig att ha egen gällande hemförsäkring som täcker eventuell åverkan i lokalen. 

* Anser Hyresgästföreningens representant att lokalen inte städats tillräckligt bra behöver låntagaren åtgärda detta.
* Vid misskötsel upphör rätten att låna lokalen. Styrelsen kan även kräva av hyresgästen att bekosta städning. 

Checklista vid städning av lokalen Främlingsvägen 9 

Lämna lokalen i åtminstone samma skick som den var när du lånade den. Om du dessutom lämnar den ännu finare än den var när du kom finns chansen att den är jättefin när du lånar lokalen nästa gång. Eget möblemang, festrekvisita eller andra saker hemifrån som inte tillhör lokalen får inte lämnas kvar utan måste tas med hem.  

Allrummen
* Torka av bord, skåp och annat som blivit smutsigt.
* Dammsug och våttorka alla golv.
* Dammsug mattorna.
* Putsa fönster som blivit kladdiga.

Köket
* Om du använt kylskåpet, torka ur och diska eventuellt hyllplan och plastbehållare. Se till att dörrar till kylskåp och frys stängs ordentligt.
* Diska, torka och ställ in tallrikar, glas, koppar o dyl i köksskåpen.
* Släng det använda kaffefiltret, diska kaffekannan och den löstagbara delen på kaffebryggaren.
* Torka av kaffebryggaren.
* Diska ur använda termosar och låt dessa lufttorka utan lock på.
* Torka av använda vaxdukar. Tvätta dem om de blivit riktigt smutsiga.
* Torka av alla arbetsytor och bord.
* Dammsug och våttorka golvet. 

Toaletten
* Rengör toalettstolen.
* Rengör tvättfatet och putsa av spegeln.
* Dammsug mattan.
* Dammsug och våttorka golvet. 

Hallen
* Damma av dörrmattorna.
* Dammsug och våttorka golvet.
* Alla hopfällbara bord och stolar skall placeras i förrådet.
* Har du använt uteplatsen torkar du borden, samt plockar upp skräp. 

Källaren
Har du använt nedervåningen, se till att
* Damma av kuddarna.
* Dammsuga soffan och trappan. 

Innan du går
Se till att alla lampor är släckta, både på nedre och övre våningen. Se till att alla ytterdörrar är låsta. 

Observera att ett datum redan kan vara bokat, se kalendern:

En kommentar till “Vår lokal”

Kommentarer är stängda.