Vår lokal

Vi har en lokal på Främlingsvägen 9-11. Lokalen består av ett rum i markplan med stora fönster mot gatan och kök. En trappa ner finns ett mindre soffrum och en stor lokal med pingisbord. I lokalen får 30 personer vistas samtidigt.

Boka hösten 2o21

Nu finns det möjlighet att boka lokalen september-december 2021. Som tidigare är det en person per helg som kan boka och är ansvarig, men du kan alltid höra av dig till den som bokat för att se om det är möjligt att dela.

Observera att ett datum redan kan vara bokat, se kalendern längre ner på sidan.

Vanliga frågor

Varför kan jag bara boka lokalen vissa datum?

Då vi tidigare haft problem med misskötsel har vi insett att vi måste göra ordentliga städkontroller efter varje bokning. LH Främlingens styrelse består av några få personer med jobb och familj precis som många andra. Därför är tiden vi har att lägga på detta begränsad och vi har beslutat att detta är den mängd bokningar vi mäktar med.

Varför kan bara en person boka lokalen varje helg?

Om vi skulle tillåta mer än en bokning varje helg skulle vi behöva kontrollera städningen mellan dessa bokningar, dvs någon gång på lördag kväll eller söndag förmiddag. Ingen vill i nuläget åta sig detta. Det går dock bra att låna lokalen ”i andra hand” av någon som bokat den en hel helg. Det blir i så fall en uppgörelse er emellan och det är fortfarande den som bokat ”i första hand” som är ansvarig för att lokalen återlämnas städad. Du hittar vem som bokat lokalen genom att klicka på bokningen i kalendern nedan.

Jag tycker lokalen borde vara tillgänglig oftare. Vad kan jag göra?

Det finns två sätt. Du kan engagera dig i styrelsen! Ju fler vi är desto enklare blir det att hålla öppet för fler bokningar. För att locka fler medlemmar har vi också beslutat att alla styrelsemedlemmar ska ha möjlighet att boka lokalen två valfria datum per år, alltså datum som inte är öppna för övriga boende. Om du är intresserad, hör av dig till lhframlingen[snabela]gmail.com.

Eller så kan du anmäla dig som ”städkollare”! Genom att sprida ansvaret för lokalen och låta även personer utanför styrelsen utföra städkollar kan vi öppna för fler helger för utlåning. Anmäl intresse till lhframlingen[snabela]gmail.com

Hur bokar jag lokalen?

Kolla i listan ovan vilka datum som är bokningsbara och kontrollera sedan i kalendern nedan om det fortfarande är tillgängligt. Boka lokalen genom att skicka ett mejl till lhframlingen[snabela]gmail.com där du berättar när du vill låna lokalen (endast ovanstående datum är möjliga att boka), vad du heter, var du bor och ditt telefonnummer. Du får boka lokalen max en gång i taget och bokningen måste göras minst en vecka i förväg. Vi i lokala hyresgästföreningen tar sedan kontakt med dig så fort som möjligt med instruktioner om hur du får tillgång till lokalen.

Regler

Alla boende på gatan får kostnadsfritt låna lokalen. Du behöver inte vara medlem i Hyresgästföreningen, däremot måste du ha en hemförsäkring som täcker eventuell skadegörelse i lokalen.

Den som lånar lokalen har ansvar för att städa ordentligt efter sig. Den som lämnar lokalen ostädad efter sig kan bli ersättningsskyldig. Upptäcker du att lokalen är dåligt städad när du kommer ska du genast anmäla detta.

På grund av lokalens läge måste det vara tyst efter klockan 22. Innan du lånar lokalen bör du läsa våra regler för att låna lokalen