Trygghetsvandring 10 oktober

Vi genomför en trygghetsvandring tillsammans med förvaltare på Stockholmshem. Under promenaden fokuserar vi på trygghet och belysning i de gemensamma utemiljöerna.

Alla hyresgäster är hjärtligt välkomna!
Styrelsen, LH Främlingen

Samling vid lokalen Främlingsvägen 9-11
Måndag 10 oktober kl. 19