Låna lokalen på vardagar – så går det till

Styrelsen har bestämt att det ska vara möjligt för personer att boka lokalen under vardagar (måndag-torsdag).

Det som krävs för detta är:

* Att det sker i en organiserad form

* Att det är en återkommande aktivitet som är öppen för alla som bor på Främlingsvägen, och som gynnar en ökad trivsel.

Den som har en vill boka lokalen behöver höra av sig till oss med ett förslag.

Det vi vill ha från er i ansökan:

* Namn på aktivitet.

* Vilka är ni? T.ex. ett gäng pingisgalna familjer som vill spela pingis

* Vad vill ni nyttja lokalen till? T.ex. Spela pingis

* Vilken dag och mellan vilka tider vill ni nyttja lokalen? T.ex. 16:30 – 18:30 på varannan
onsdag (jämna veckor)

* Vilka kommer ansvara för städningen? T.ex. xxx tel. 0999-765433 och YYY 0777-657306

Namn på samtliga som är med i gruppen:
1.
2.
3.
4.

Kontaktpersoner
1.
2.

Maila till oss på lhframlingen@gmail.com med en ansökan där ovanstående uppgifter finns med!

/Styrelsen.