Utställningskede om nybygget på Främlingsvägen

Nu har planerna för nybyggnationerna på Främlingsvägenkommit in i ”Utställningsskede”. Kortfattat kan man säga att tidigare lade stadsbyggnadskontoret fram en skiss som nu har blivit ett förslag. Om du inte tycker att förslaget är bra kan du säga det till stadsbyggnadskontoren genom att skicka in dina åsikter senast 2 mars, skriftligen på papper (inte med e-post). Om man senare – i nästa steg – skulle vilja överklaga beslutet måste man först ha lämnat sina åsikter i det här skedet.

Alla uppgifter (planer, ritningar, adresser med mera) hittar du på stadsbyggnadskontorets sida.