Bomöte

Lokala Hyresgästföreningen Främlingen hälsar alla boende på Främlingsvägen (inte bara medlemmar i Hyresgästföreningen) välkomna till bomöte.

Tisdagen den 29 januari kl. 19.00 ses vi i vår lokal på baksidan av Främlingsvägen 9.

Punkter som vi vill ta upp på mötet:

  • Events 2013

Vi planerar vad vi ska lägga tid och resurser på under kommande
år. Föreningen har en ganska god ekonomi och vi vill gärna höra era
uppslag och idéer på aktiviteter och förbättringar för oss som bor på
Främlingsvägen.

  • Lokalen och regler för att låna den

Vi informerar om lokalen och de nya regler som finns för att låna den.
Det är fortfarande gratis för alla som bor på gatan.

  • Boendet på Främlingsvägen

Du som kommer på mötet är välkommen att ta upp egna punkter och funderingar som du vill lyfta med oss i föreningen och andra som bor på gatan.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

/LHFs styrelse