Årsmöte

Lokala Hyresgästföreningen Främlingen kallar alla medlemmar på Främlingsvägen till årsmöte.

Tisdagen den 19 februari kl. 19.00 ses vi i lokalen på baksidan av Främlingsvägen 9.

Vi går igenom verksamhetsberättelsen för 2012 och väljer ny styrelse.
Vi kommer också följa upp de tankar och förslag som tagits upp på bomötet den
29 januari, se separat information som sitter upp på dörrarna på gatan.