Lokalutlåningen är avstängd tills vidare

Styrelsen har tills vidare beslutat att upphöra med utlåning av lokalen till de boende. Detta på grund av upprepad misskötsel, vilket styrelsen inte har resurser att hantera. Vi kommer snarast se över andra möjligheter att göra lokalen tillgänglig för de boende, exempelvis genom regelbundna aktiviteter och träffar.

Du som redan bokat lokalen kommer få använda den, men inga nya bokningar kommer läggas in.

Om du är intresserad av att utlåningen återupptas uppmanas du engagera dig i styrelsen. Åtagandet är inte särskilt stort och blir mindre ju fler vi är.

Vid frågor, hör av dig till lokalen[snabela]framlingsvagen.se