Årsmöte-Lokala hyresgästföreningen LH Främlingen

5 februari 2015 Kl. 18.30
HGF -lokalen Främlingsvägen 9

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar:

– Verksamhetsberättelse
– Beslut om styrelsens ansvarfrihet för 2015
– Val till styrelse
– Verksamhetsinriktning

Vi bjuder på fika

Välkommen
LH Främlingens styrelse