Årsmöte 2021

Välkomna till Årsmöte “PÅ LÄNK” 25:e februari klockan 18.00!

OBS! Anmälan krävs: maila till lhframlingen@gmail.com för att få digital inbjudan (Teams).

Du kan väcka vilken fråga du vill på mötet. Vi kommer att diskutera:

  • Val av styrelse
  • Rätt till portkod/porttelefon
  • Information om lokalen m.a.p Covid-19

Hälsningar Lokala Hyresgästföreningen Främlingens styrelse.Alla hyresgäster är välkomna!

Har du några frågor maila lhframlingen@gmail.com eller i Facebook-gruppen ”Främlingsvägen”